Continuo - smíšený pardubický sbor
Aktuálně | O nás | Historie | Koncerty | Foto | Repertoár | Kontakt             
Přihlásit:

O nás

Co je Continuo Pardubice?

  • Continuo Pardubice je smíšený komorní sbor...
  • Continuo Pardubice je sdružení lidí, kteří mají rádi pěknou sborovou muziku...
  • Continuo Pardubice tvoří lidé, kteří mají spoustu hezkých společných zážitků...
  • Continuo Pardubice – to jsou lidé, které můžete najít každé úterý v 19 hodin v ZUŠ Havlíčkova...
  • Continuo Pardubice vděčí za hodně svým sbormistrům, kteří sbor vedli a vedou...
  • Continuo Pardubice je pro nás záliba, příjemná součást našich životů...
sbor Continuo Pardubice

Historie sboru

Smíšený komorní sbor Continuo Pardubice byl založen na podzim roku 2004.

Zakladatelkou a také první dirigentkou sboru byla Jana Kosinková, absolventka Pardubického dětského sboru a VUS Pardubice.

Od září roku 2005 sbor vedl sbormistr Doc. Ing. Vlastislav Novák, od května roku 2010 převzala vedení sboru Continuo a Continuo XX jeho vnučka – Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS.

Repertoár

Repertoár sboru zahrnuje vedle klasických sborových skladeb i skladby současných autorů. Je nevyhraněný, zasahuje do všech hudebních žánrů a stylů. Na svém kontě má natočené CD.

Koncerty

Continuo Pardubice pořádá každý rok pravidelné koncerty – májový a vánoční, účastní se festivalu Zrcadlo umění v Pardubicích. Dále vystoupil a vystupuje na společných koncertech se sbory VUS Pardubice, Bonifantes Pardubice, Iuventus Cantans Pardubice, Jitro Hradec Králové, Salvátor Chrudim, Collegium Cantantium Praha, Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Orfeus Pardubice, Signum Hlinsko, a Slavoj Chrudim.

Sbor také vystoupil na společném koncertu s kapelou Petra Kotvalda, s PIRATE SWING Bandem Jiřího Ševčíka, kapelou Hradišťan anebo Pavučina z Pardubic.

Soutěže

První soutěžní zkušenost získal sbor v červnu roku 2005 na Harantovských slavnostech, odkud si přivezl jednu z cen. V červnu 2006 se sbor zúčastnil festivalu Svátky písní Olomouc, kde se v kategorii smíšených komorních sborů umístil ve stříbrném pásmu a v prosinci vystoupil na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, kde se rovněž umístil ve stříbrném pásmu.

V roce 2007 se sbor zúčastnil 2. ročníku festivalu Festa Choralis Bratislava, kde získal v kategorii komorních smíšených sborů a v kategorii lidová píseň stříbrné medaile.

V květnu roku 2011 získal smíšený sbor největší soutěžní úspěch na festivalu Mozartova Praha, kde se umístil ve zlatém pásmu.

V roce 2016 se sbor zúčastnil Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS pod vedením "zastupujícího" sbormistra Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D. a získal krásné stříbrné pásmo.

Continuo XX

je pardubický ženský sbor, který vznikl v lednu roku 2009 a jeho členky patří do smíšeného sboru Continuo Pardubice. Dirigentkou ženského sboru se od počátku stala Mgr. Lucie Gregorovič Fárová. Sbor již za svou krátkou působnost získal ocenění na prestižních mezinárodních festivalech. V říjnu 2009 získal 2. místo ve zlatém pásmu v kategorii ženských sborů na festivalu Praga Cantat 2009 a v květnu 2011 pak jako nejúspěšnější ženský sbor obsadil 3. místo ve stříbrném pásmu na 6. ročníku mezinárodního festivalu Mozartova Praha, když mu zlaté pásmo uniklo o pouhé 2 body. Sbor vystupuje také na společných koncertech se smíšeným sborem a zúčastnil se také společného zájezdu na nesoutěžní mezinárodní festival do italského města Rosignano Maritimo.

Podobně jako repertoár sboru smíšeného zasahuje i repertoár sboru ženského do různých historických období a postihuje většinu hudebních žánrů včetně úprav lidových písní z Čech i zahraničí.

Lucie Fárová

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS. (nar. 1987)
sbormistr

Vystudovala pardubickou konzervatoř (2002 - 2009) v oboru hra na varhany (ve třídě Mgr. Václava Uhlíře) a dirigování (ve třídě Doc. Ing. Vlastislava Nováka, Mgr. Jaroslava Brycha a Mgr. Jaromíra Krygela). V roce 2011 obhájila studia na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy.

V letech 2005 až 2008 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru IUVENTUS CANTANS. Od roku 2006 vyučovala také hru na klavír na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru přípravná oddělení (Skřivánek, Vlčí máky, Jitříčko) a hlavní sbor JITRO. Od roku 2010 je ředitelkou ZUŠ JITRO Hradec Králové.

Je vnučkou sbormistra doc. Ing. Vlastislava Nováka, po kterém převzala komorní smíšený sbor Continuo a ženský sbor Continuo XX v Pardubicích.

Vlastislav Novák

Doc. Ing. Vlastislav Novák (1931-2018)
sbormistr

Základy ve hře na klavír a v dirigování získal na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Při studiu gymnázia založil dětský sbor při ZŠ v Kerharicích nad Orlicí a dirigoval mládežnický sbor tohoto gymnázia v Ústí nad Orlicí. Po maturitě mu nebylo umožněno studovat dále hudbu a nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích (nyní Univerzita Pardubice). Jako inženýr chemie zde v letech 1957 - 1993 působil rovněž jako pedagog a vědecký pracovník. Soukromě studoval na Akademii muzických umění dirigování a skladbu (prof. V. Dobiáš, prof. J. Veselka) a aspiranturu na PFUK u Prof. J. Plavce. V roce 1992 se habilitoval na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde působil současně jako pedagog hlasové výchovy a sborového zpěvu.

V roce 1950 založil Vysokoškolský umělecký soubor a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Od roku 1979 působil jako profesor dirigování a sborového zpěvu na Konzervatoři v Pardubicích. Vedl mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Taiwanu, Japonsku a v Americe. Rovněž byl zván do mezinárodních porot sborových soutěží v ČR, v mnoha zemích Evropy i v Americe. Byl jmenován osobností města Pardubic a je nositelem řady dalších ocenění města a čestných titulů zahraničních universit (UNI Goteborg, Humboldt UNI Berlin, Lomonosov UNI Moskva). Unie českých pěveckých sborů jej ocenila nejvyššími dirigentskými cenami Františka Lýska a Bedřicha Smetany.

Založil několik mezinárodních festivalů - Mezinárodní festival akademických sborů IFAS v Pardubicích (1968), Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů v Pardubicích (1969), Mezinárodní festival a soutěž pěveckých sborů Bedřicha Smetany v Litomyšli (1994) a Mezinárodní festival Bohuslava Martinů v Pardubicích (1999).