Připravujeme účast na přehlídce sborového zpěvu Choralia 2020

Připravujeme účast na přehlídce sborového zpěvu Choralia 2020