Kontakt

Continuo Pardubice

E-mail: sborcontinuo@centrum.cz

Instagram

Facebook

Continuo Pardubice
zapsaný spolek

IČ: 269 923 37
Sídlo: Poláčkova 231, 533 53 Pardubice
Bankovní spojení: 196334327/0300 
datová schránka v3b2php

Continuo Pardubice

Výbor spolku

Lucie Horáková, předsedkyně, horakoval231@gmail.com 
telefon: +420 776 028 114
Jitka Pečinková, místopředsedkyně, pecinkova@pecinka.cz
Jana Kosinková, členka rady, jana.kosinkova@atlas.cz

Umělecká vedoucí

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, DiS.
farova.lucie@seznam.cz
Telefon: +420 775 620 096

Smíšený komorní sbor Continuo Pardubice
Smíšený komorní sbor Continuo Pardubice