Continuo
Pardubice

Jsme smíšený pěvecký sbor, který sdružuje lidi, kteří mají rádi pěknou sborovou muziku. Zpěv je pro nás zálibou a součást našich životů.

Čti dále

Historie sboru

Smíšený komorní sbor Continuo Pardubice byl založen na podzim roku 2004.

Zakladatelkou a také první dirigentkou sboru byla Jana Kosinková, absolventka Pardubického dětského sboru a VUS Pardubice.

Od září roku 2005 sbor vedl sbormistr doc. Ing. Vlastislav Novák, v květnu roku 2010 převzala vedení sboru jeho vnučka – Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS.

Repertoár

Repertoár sboru zahrnuje vedle klasických sborových skladeb i skladby současných autorů. Je nevyhraněný, zasahuje do všech hudebních žánrů a stylů.

Na svém kontě má sbor i natočení profilového CD a spolupráci na natáčení CD formace PIRATE SWING BAND.

Koncerty

Continuo Pardubice pořádá každý rok májový a vánoční koncert, kam si zve pěvecké či
instrumentální hosty, jako jsou Václav Uhlíř, Leoš Čepický, Hana Medková, Alfréd Strejček a další.

V minulých letech účinkoval na pardubickém festivalu Zrcadlo umění, spolupracoval se sbory VUS Pardubice, Bonifantes Pardubice, Iuventus Cantans Pardubice, Jitro Hradec Králové,
Salvátor Chrudim, Collegium Cantantum Praha, Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Orfeus Pardubice,
Signum Hlinsko, a Slavoj Chrudim a s hudebními tělesy jako jsou Komorní filharmonie Pardubice, Corvus Quartet, Mladý týnišťský big band či Vysokoškolský akademický orchestr.

Sbor také vystoupil na společném koncertu s pardubickou kapelou eNdee, Petrem Kotvaldem, s PIRATE SWING Bandem
Jiřího Ševčíka, vokálním seskupením 4TET anebo skupinou Pavučina z Pardubic  či s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem.

Sbor pravidelně pořádá i charitativní koncerty na podporu institucí i znevýhodněných jednotlivců, jako jsou dětský domov Pardubice, onkologické a dětské oddělení pardubické nemocnice, domov důchodců Pardubice či konkrétní nemocné děti; účastní se i akcí jako „Česko zpívá koledy“, benefiční akce „Pomáháme dětem“ nebo „Zrcadlo umění“ v rámci Městských slavností Pardubice. Právě koncertní činnost ve městě a regionu, ve kterém působí, považuje sbor Continuo za nejdůležitější. Sbor využívá všech příležitostí, aby svými koncerty obohatil kulturní nabídku v Pardubicích i dalších městech regionu a rovněž je důstojně reprezentoval na festivalech, kterých se účastní.

Festivaly a soutěže

První soutěžní zkušenost získal sbor v červnu roku 2005 na Harantovských slavnostech, odkud si přivezl jednu z cen. V červnu 2006 se sbor zúčastnil festivalu Svátky písní Olomouc, kde se v kategorii smíšených komorních sborů umístil ve stříbrném pásmu, a v prosinci vystoupil na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, kde se rovněž umístil ve stříbrném pásmu.

V roce 2007 se sbor zúčastnil 2. ročníku festivalu Festa Choralis Bratislava, kde získal v kategorii komorních smíšených sborů a v kategorii lidová píseň stříbrné medaile.

V květnu roku 2011 získal smíšený sbor největší soutěžní úspěch na festivalu Mozartova Praha, kde se umístil ve zlatém pásmu.

V roce 2016 se sbor zúčastnil Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS pod vedením „zastupujícího“ sbormistra Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D. a získal krásné stříbrné pásmo. V letech 2013 a 2018 se sbor zúčastnil Evropského festivalu duchovní hudby EFDH.

V roce 2022 soutěžil sbor na dvou festivalech – prvním byl březnový Mezinárodní sborový festival v Gdaňsku, za který jsme získali stříbrný diplom. Druhým festivalem byla červnová Choralia Chrudim.  

Continuo XX

Continuo XX je pardubický ženský sbor, který vznikl v lednu roku 2009 a jeho členky patří do smíšeného sboru Continuo Pardubice. Dirigentkou ženského sboru se od počátku stala Mgr. Lucie Gregorovič Fárová. Sbor již za svou krátkou působnost získal ocenění na prestižních mezinárodních festivalech. V říjnu 2009 získal 2. místo ve zlatém pásmu v kategorii ženských sborů na festivalu Praga Cantat 2009 a v květnu 2011 pak jako nejúspěšnější ženský sbor obsadil 3. místo ve stříbrném pásmu na 6. ročníku mezinárodního festivalu Mozartova Praha, když mu zlaté pásmo uniklo o pouhé 2 body. Na festivalu v Gdaňsku v roce 2022 získal Continuo XX stříbrný diplom. Sbor vystupuje také na společných koncertech se smíšeným sborem a zúčastnil se také společného zájezdu na nesoutěžní mezinárodní festival do italského města Rosignano Maritimo.

Podobně jako repertoár sboru smíšeného zasahuje i repertoár sboru ženského do různých historických období a postihuje většinu hudebních žánrů včetně úprav lidových písní z Čech i zahraničí.

Sbormistr Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS.

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, DiS.

(nar. 1987)

sbormistr
Vystudovala pardubickou konzervatoř (2002 – 2009) v oboru hra na varhany (ve třídě Mgr. Václava Uhlíře) a dirigování (ve třídě Doc. Ing. Vlastislava Nováka, Mgr. Jaroslava Brycha a Mgr. Jaromíra Krygela). V roce 2011 obhájila studia na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy.

V letech 2005 až 2008 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru IUVENTUS CANTANS. Od roku 2006 vyučovala také hru na klavír na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru přípravná oddělení (Skřivánek, Vlčí máky, Jitříčko) a hlavní sbor JITRO. Od roku 2010 je ředitelkou ZUŠ JITRO Hradec Králové.

Je vnučkou sbormistra doc. Ing. Vlastislava Nováka, po kterém převzala komorní smíšený sbor Continuo a ženský sbor Continuo XX v Pardubicích.

Doc. Ing. Vlastislav Novák

(1931-2018)

sbormistr
Základy ve hře na klavír a v dirigování získal na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Při studiu gymnázia založil dětský sbor při ZŠ v Kerharicích nad Orlicí a dirigoval mládežnický sbor gymnázia v Ústí nad Orlicí. Po maturitě mu nebylo umožněno studovat dále hudbu, a proto nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích (nyní Univerzita Pardubice). Jako inženýr chemie zde v letech 1957 – 1993 působil rovněž coby pedagog a vědecký pracovník. Soukromě studoval na Akademii muzických umění dirigování a skladbu (prof. V. Dobiáš, prof. J. Veselka) a aspiranturu na PFUK u Prof. J. Plavce. V roce 1992 se habilitoval na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde působil současně jako pedagog hlasové výchovy a sborového zpěvu.

V roce 1950 založil v Pardubicích Vysokoškolský umělecký soubor a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Od roku 1979 působil jako profesor dirigování a sborového zpěvu na Konzervatoři v Pardubicích. Vedl mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Taiwanu, Japonsku a v Americe. Byl rovněž zván do mezinárodních porot sborových soutěží nejen v ČR, ale také v mnoha zemích Evropy a v Americe. Byl jmenován osobností města Pardubic a je nositelem řady dalších ocenění města a čestných titulů zahraničních universit (UNI Goteborg, Humboldt UNI Berlin, Lomonosov UNI Moskva). Unie českých pěveckých sborů jej ocenila nejvyššími dirigentskými cenami Františka Lýska a Bedřicha Smetany.

Založil několik mezinárodních festivalů – Mezinárodní festival akademických sborů IFAS v Pardubicích (1968), Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů v Pardubicích (1969), Mezinárodní festival a soutěž pěveckých sborů Bedřicha Smetany v Litomyšli (1994) a Mezinárodní festival Bohuslava Martinů v Pardubicích (1999).

Sbormistr Doc. Ing. Vlastislav Novák
Continuo Pardubice

Continuo na fotkách